Algemene voorwaarden

Zodra je bij Eerste Hulp Bij Feestjes reserveert of bestelt, worden de algemene voorwaarden van kracht.

1. RESERVEREN VAN EEN THEMAKIST

Voor het reserveren van een themakist gebruik je het bestelformulier dat te vinden is op de bestelpagina. Reserveringen mogen alleen worden gedaan door klanten die in het verhuurgebied van Eerste Hulp Bij Feestjes wonen en wanneer het feest tevens binnen het verhuurgebied wordt gehouden. Voor iedere themakist wordt een borgbedrag gevraagd dat na retourneren van onbeschadigde materialen volledig zal worden terugontvangen. Bij schade zal het borgbedrag of, afhankelijk van de schade, een deel ervan worden ingehouden.

Na invullen van het bestelformulier ontvang je van “EHBF” een bestelbevestiging en een melding of de themakist nog beschikbaar is op de door jou aangevraagde datum. Reserveringen kunnen een week voor de datum van de reservering kosteloos worden geannuleerd. Indien later wordt geannuleerd, ben je de helft van de huurkosten verschuldigd in één of meer van de volgende gevallen:

  1. er is al arbeid verricht voor het klaarmaken van de themakist (zoals aanpassen van de hoeveelheid materialen voor het aantal deelnemers)
  2. er zijn bijzondere materiaalkosten aan zijn besteed (aankoop van nieuw verbruikmateriaal als medailles, een confettiknaller of snoepgoed)
  3. een andere klant had de kist ook willen huren op dezelfde datum maar was later met de aanvraag

Wel kan je in overleg de datum van de huurovereenkomst kosteloos verplaatsen.

2. EXTRA OPTIES BIJ HET HUREN VAN THEMAKISTEN

Als je een themakist huurt bij afhaalpunt Leusden dan is het mogelijk om je feest nog professioneler aan te kleden middels het mee huren van diverse extra materialen: beamer, beamerscherm, partytafels, bier pong spel, suikerspinmachine en chocoladefontein. Hiervoor dient extra borg te worden betaald die volledig terug wordt ontvangen bij retour zonder schade. Bij schade zal een deel van de borg of de volledige borg worden ingehouden.

Bij zowel afhaalpunt Leusden als afhaalpunt Amstelveen (Nes a/d Amstel) is het mogelijk om gratis groene bekers mee te huren. Bij schade aan deze gratis producten zal een deel van de borg van de huur van de themakist worden ingehouden.

3. HUURPERIODE

De themakist kan 1 tot 2 werkdagen vóór de overeengekomen feestdatum worden opgehaald bij “EHBF” en dient 1 tot 2 werkdagen daarna weer bij “EHBF” te worden terugbezorgd. Deze huurperiode bedraagt dus in geval van een feest in een weekend maximaal zes dagen, tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld in het geval van de huur van een themakist tijdens een korte vakantie). Wordt de themakist niet op tijd terugbezorgd, dan wordt voor iedere dag extra 10 euro in rekening gebracht, tenzij na overleg anders wordt bepaald. De huurprijs en de periode hebben betrekking op eenmalig gebruik van de kist en materialen.

4. OPHALEN VAN DE THEMAKIST

Bij het afhalen van de themakist moet je je kunnen legitimeren met rijbewijs of paspoort. De inhoud van de kist zal op verzoek van de klant worden doorgenomen aan de hand van een checklist. Acceptatie van de klant betekent dat de kist in orde is en klaar voor gebruik. Indien zaken niet in orde worden bevonden, worden deze ter plekke vervangen, ofwel wordt hiervan een aantekening gemaakt.

De themakisten van “EHBF” worden uitsluitend meegegeven na (contante) betaling van de huur en borg en na ondertekening van het huurcontract. De klant dient zich vanaf dat moment te houden aan het feit dat de kist niet mag worden meegenomen buiten het verhuurgebied tenzij anders is overeengekomen. De getekende verhuurovereenkomst is tevens het bewijs van betaling van de borgsom. De borg wordt bij het onbeschadigd, compleet en tijdig terugbezorgen van de kist volledig terugbetaald of teruggestort op de bankrekening.

5. REINIGEN EN RETOURNEREN VAN DE THEMAKIST

Themakisten dienen op tijd, onbeschadigd, schoon en droog te worden geretourneerd. Dit betekent in geval van bijvoorbeeld buitenfeestjes dat blaadjes, takjes, mos en dergelijke van de materialen dienen te worden verwijderd en nat geworden spullen worden (af-)gedroogd alvorens deze weer terug in de kist te doen. Alle verbruikte materialen dienen uit de kist te worden verwijderd en ook eigen gemaakt extra materiaal dient uit de kist te worden gelaten. Vuil geworden kleding wordt door EHBF zelf gewassen maar eveneens dient groffer materiaal zoals blaadjes, takjes, mos en dergelijke van de kleding te worden verwijderd. In geval van niet uitwasbare vlekken, wordt een bedrag in mindering gebracht op de borg.

Retourneren kan alleen op werkdagen op de afgesproken tijden. Wordt de kist later dan volgens afspraak ingeleverd dan wordt op de eerste dag € 35,- van het borgbedrag ingehouden en iedere dag later wordt er steeds € 10,- meer ingehouden. Bij het helemaal niet retourneren zal EHBF de kist tegen een extra vergoeding zelf komen halen en desnoods zal de complete vervangingswaarde van de kist inclusief arbeidsloon voor het opnieuw maken van de kist op de klant worden verhaald.

Bij het terugbrengen van de themakist zal de inhoud van de kist weer met je worden doorgenomen aan de hand van een checklist. Wanneer alles compleet en intact is, wordt de borg weer teruggegeven of teruggestort op je bankrekening. Bij schade en/of incompleet zijn van de kist en/of inhoud wordt er een evenredig bedrag van de borg afgetrokken. Is de borg niet toereikend, dan dient de huurder het verschil aan “EHBF” te vergoeden.

6. THUISBEZORGSERVICE

Als je binnen een straal van circa 10 km van Leusden woont, kan je gebruik maken van de extra gemakkelijke thuisbezorgservice. Hiervoor worden voorrijkosten in rekening gebracht zoals vermeld op de website.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

“EHBF” erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, veroorzaakt door het gebruik van de geleverde producten, ideeën en materialen.

“EHBF” brengt je hierbij op de hoogte dat de kleding en/of materialen uit de themakist van brandgevaarlijke materialen gemaakt kunnen zijn. Je dient hier rekening mee te houden. Houd met name de kleding buiten bereik van vuur. Sommige materialen en/of snoep kunnen bij kinderen een allergische reactie veroorzaken. Stel je goed op de hoogte van eventuele allergieën van diegenen die de themakist gaan gebruiken.

“EHBF” is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel die op enige wijze voortvloeit uit de bovengenoemde risico’s. Voor alle materialen in de themakist geldt, dat ze alleen onder toezicht van volwassenen mogen worden gebruikt. Er dient bij ieder spel of bij gebruik van de spullen uit de themakist een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of de artikelen uit de themakist wel of niet geschikt zijn voor de kleinere genodigden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Het gebruik van mijn feestmaterialen is op eigen risico en valt onder je eigen verantwoordelijkheid.

8. EIGENDOM

De themakist inclusief inhoud en eventuele materialen die buiten de themakist geleverd worden en het draaiboek blijven ten alle tijden eigendom van “EHBF”. Bijbestelde cadeautjes vallen uiteraard niet onder deze regel.

9. BESTELLING VAN POST- EN VERSIERPAKKETTEN, CADEAUTJES, SIERADEN

Bij bestelling van een postpakket ontvang je na betaling het draaiboek digitaal als download via WeTransfer. De uitgewerkte materialen van het postpakket worden zorgvuldig verpakt in een doos per post verzonden. Je ontvangt hierover een e-mail met verzendgegevens.

Versierpakketten en cadeautjes kunnen worden bijbesteld bij de huur van een themakist in Leusden en kunnen met de kist worden meegeleverd. Schade aan deze spullen kan niet worden verhaald op EHBF omdat je zelf verantwoordelijk bent voor het vervoer naar de feestlocatie.

Versierpakketten en cadeautjes bij postpakketten worden zorgvuldig verpakt met het postpakket meegeleverd. Mocht er ondanks dat toch schade zijn opgetreden dan ontvang ik hier graag een melding met foto van zodat ik kan uitzoeken in hoeverre dit kan worden verhaald op PostNL en om uiteraard een nieuwe zending te regelen.

Sieraden worden zorgvuldig verpakt per post verzonden. Mocht er ondanks dat toch schade zijn opgetreden dan ontvang ik hier graag een melding met foto van zodat ik kan uitzoeken in hoeverre dit kan worden verhaald op PostNL en om uiteraard een nieuwe zending te regelen.

Zodra de bestelling is overgedragen aan PostNL is EHBF niet meer verantwoordelijk voor de snelheid van de levering.

Oneigenlijk gebruik: Mijn draaiboeken (of uitwerkingen of delen hiervan) bij postpakketten en inhoud van de pakketten mogen niet worden ingezet voor commercieel gebruik (deelnemers mogen dus bijvoorbeeld niet aan u betalen voor deelname, hoe klein de bijdrage ook) en onder geen beding worden doorverhuurd of doorverkocht aan derden. Ook mogen ze niet worden uitgeleend, doorverhuurd of doorverkocht aan derden die er commercieel gebruik van maken. Zie hiervoor ook de Disclaimer

10. BESTELLING VAN DRAAIBOEKEN

Draaiboeken worden als downloads verzonden via We Transfer. De downloadlink hiervan is slechts een week beschikbaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig binnen halen van de download en het opslaan van de bestanden op je computer. Het is aan te raden om een back-up van de bestanden op te slaan op bijvoorbeeld een usb-stick. Een nieuwe downloadlink wordt namelijk niet kosteloos verschaft.

Oneigenlijk gebruik: Mijn draaiboeken (of uitwerkingen of delen hiervan) mogen niet worden ingezet voor commercieel gebruik (deelnemers mogen dus bijvoorbeeld niet aan u betalen voor deelname, hoe klein de bijdrage ook) en onder geen beding worden doorverhuurd of doorverkocht aan derden. Ook mogen ze niet worden uitgeleend, doorverhuurd of doorverkocht aan derden die er commercieel gebruik van maken. Zie hiervoor ook de Disclaimer

11. BETALINGSVERPLICHTING

Klanten dienen zich te houden aan de betalingsverplichting binnen een week na ontvangst van de bevestiging van de bestelling van het draaiboek of postpakket. Wordt er binnen een week niet betaald dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Na circa een halve week ontvangt de klant die nog niet heeft betaald een betalingsherinnering. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om de bestelling te annuleren zolang er nog geen betaling is gedaan of zolang er nog geen producten zijn geleverd. 

12. RETOURNEREN 

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal verzonden draaiboeken retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen.

Postpakketten die niet naar wens zijn, kunnen retour worden gezonden naar Eerste Hulp Bij Feestjes. Je kunt je verzoek tot retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail versturen en ontvangt dan z.s.m. een e-mail met een link voor het gratis retour verzendlabel. De kosten van het postpakket zelf worden exclusief de kosten van het digitale draaiboek volledig teruggestort op je bankrekening indien alle producten onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking worden ontvangen.

 

^

Advertenties